1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие, са изготвени проекти на заповеди за обявяване на следните защитени зони, определени за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна:

– защитена зона BG0000214 „Дряновски манастир“, разположена в землищата на с. Иглика, с. Костенковци, с. Лесичарка, с. Стойчовци, община Габровообласт Габрово, с. Геша, гр. Дряново, с. Караиванца, с. Нейчовци, с. Радовци, с. Скалско, с. Царева ливада, община Дряново, област Габрово, с. Бижовци, с. Пържиграх, гр. Трявна, с. Черновръх, община Трявна, област Габрово;

– защитена зона BG0000263 „Скалско“, разположена в землищата на с. Гръблевци, с. Здравковец, с. Иглика, с. Кози рог, с. Лесичарка, с. Мичковци, община Габрово, област Габрово, с. Скалско, с. Янтра, община Дряново, област Габрово, с. Ловнидол, с. Търхово, община Севлиево, област Габрово;

– защитена зона BG0000275 „Язовир Стамболийски“, разположена в землищата на с. Бяла река, с. Горско Калугерово, с. Горско Косово, с. Коевци, община Сухиндол, област Велико Търново, с. Богатово, с. Градище, с. Дебелцово, с. Добромирка, с. Кормянско, с. Крамолин, с. Крушево, с. Младен, гр. Севлиево, община Севлиево, област Габрово;

– защитена зона BG0000576 „Свищовска гора“, разположена в землищата на гр. Свищов, с. Ореш, с. Царевец, с. Българско Сливово, община Свищов, област Велико Търново.

Пълният текст на всяка една от проектозаповедите, както и придружаващата ги информация, може да изтеглите от посочените по-долу линкове. Същите са на разположение в административната сграда на РИОСВ – Велико Търново и са публикувани на Интернет страницата на Министерство на околната среда и водите – https://www.moew.government.bg/, тема „Природа“, подтема „Обществени обсъждания“.

В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проектите на заповеди режими.

BG0000214 „Дряновски манастир“

BG0000263 „Скалско“

BG0000275 „Язовир Стамболийски“

BG0000576 „Свищовска гора“

Публикувано на дата: 01.12.2020 г.

Работа при нас
Language:
  • Български
  • English
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Екологично образование
Национална кампания