1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

Световният ден на околната среда е най-значимият ден за действия, насочени към опазване на околната среда. През годините той се е превърнал в глобална платформа за повишаване на осведомеността и предприемане на действия по неотложни екологични въпроси – от замърсяването на моретата и глобалното затопляне до устойчивото потребление и престъпленията срещу дивата природа.

На 5 юни тази година ще се постави началото на Десетилетието на ООН за възстановяване на екосистемите.

За отбелязване на този ден, РИОСВ – Велико Търново организира беседи с ученици за защитените растителни и животински видове. Представянето на дейността на регионално ниво дава нови знания на учениците за опазването на защитените видове, в това число за забранените дейности, осъществявания контрол, действията на институцията при сигнали на граждани и правилата за действия при намерени видове в безпомощно състояние. Интерес предизвиква Червената книга на Република България.

В подкрепа на беседата е експонираната в информационния център на инспекцията интерактивна образователна изложба „Природа в риск“ в подкрепа на Конвенцията по международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора, реализирана от Регионален исторически музей – Русе.

Партньор в инициативите за 5 юни е Регионална лаборатория – Велико Търново към ИАОС, която представя пред учениците интересна информация за начините за провеждане на хидробиологичен мониторинг.

През тази седмица в инициативата се включиха 4 групи ученици от СУ „Ем. Станев“ и ОУ „Св. П. Евтимий“ във Велико Търново (69 ученици и 6 учители). Посещенията продължават и през следващата седмица.

ОУ „Бачо Киро“, Велико Търново отбеляза празника на околната среда по свой начин – чрез урок при открити врата на тема „Водата – компонент на околната среда (процеси и явления)“. В хода на занятието са разгледани процеси и явления от заобикалящия свят, за които необходимо условие е наличието на вода. Проведени са поредица от експерименти от учениците от VII клас, свързани с хидростатично налягане, изтласкваща сила, разлагане на светлината, плътност, звук и др.

По повод световния ден, РИОСВ създаде дигитална книга с отличените творби на ученици и студенти от националния конкурс „Зелено бъдеще за Европа“. Предстои изпращане на наградите на участниците.

Повече информация за 5 юни

 

Language:
  • Български
  • English
Работа при нас
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Национална кампания