1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

На 18 май вечерта, на „зеления телефон“ в РИОСВ – Велико Търново е получен сигнал чрез тел. 112 от гражданин за птица в безпомощно състояние – млад бухал, който не може да лети. Птицата е намерена на пътното платно между селата Янтра и Правда, общ. Горна Оряховица. При своевременна проверка от служители на инспекцията е установено, че това е млад екземпляр от вида Горска ушата сова (Asio otus), все още в пухово оперение, без видими травми и наранявания. Птицата е изпратена за последващи грижи в Спасителния център за диви животни – Стара Загора, тъй като не може да се храни самостоятелно и да оцелее сама в природата.

РИОСВ напомня, че когато става въпрос за бедстващ защитен вид животно, т. е. има видими физически увреждания или се намира в условия, застрашаващи живота му, гражданите трябва да сигнализират съответната регионална инспекция по околната среда и водите.

Горската ушата сова (Asio otus) е разпространена в цялата страна, до около 1900 м. надморска височина, като предпочита разредени гори с открити пространства и поляни. Тя е нормален обитател и на нашите паркове и градини, където живее през цялата година и отглежда малките си в клоните на дърветата. Много често поради невнимание, или след буря, малките падат на земята. При намиране на млада сова, птицата може да бъде поставена на дърво, в района където е намерена или да се потърси съвет на специалист.

Видът е защитен от Закона за биологичното разнообразие, включен в Приложение II на Конвенцията за опазване на дивата европейска флора и фауна и природните местообитания (Бернската конвенция).

Работа при нас
Language:
  • Български
  • English
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Екологично образование
Национална кампания