1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

Проверката е извършена от експерти на РИОСВ – Велико Търново и представители на Басейнова дирекция – Плевен, Изпълнителна агенция „Рибарство и аквакултури“ и Кметство Дебелец във връзка с получени сигнали от граждани за умряла риба в река Белица в района на град Дебелец, община Велико Търново през последните месеци.

Извършен е оглед на участъка на реката до теления мост при бента, при който е установено, че водата е спокойна, с видими пасажи от риби с обичайно поведение.

При каменния мост в гр. Дебелец реката е маловодна, бистра, с добър отток. По брега на речното легло не се наблюдават гнилостни процеси, наслагвания или промишлени замърсявания.

Дерето след свинарниците в землището на града е чисто, с много добър отток на водата, без застойни зони, с пасажи от риби.

При огледа на реката, в близост до животновъдния обект за отглеждане на едър преживен добитък, не е установено заустване на фекална маса от дейността на обекта. По брега на речното легло, непосредствено под сградите, е установена застойна зона със стари отложения и макрофитни обраствания. В този участък, река Белица е маловодна, без миризми и с добър отток. Направените, във връзка с постъпилите сигнали, анализи на водата на същото място показват характерни стойности за повърхностни води.

 

Работа при нас
Language:
  • Български
  • English
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Екологично образование
Национална кампания