1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

На 15 май ще се проведе информационен ден по стратегическия проект “Съвместен мониторинг на риска при извънредни ситуации в трансграничния регион на река Дунав”, Референтен № 2s-2.2-1, MIS-ETC Code 166, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007 – 2013.

В рамките на този ден, от 10.00 до 12.00 часа в Информационния център на инспекцията ученици от няколко великотърновски училища ще имат възможност да нарисуват своето послание за ограничаване замърсяването на атмосферата с парникови газове и предотвратяване по-нататъшните изменения в климата. Посланията ще бъдат популяризирани с подкрепата на Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България и чрез партньорите по проекта ще достигнат до обществеността в трансграничния регион на река Дунав.

В 12.15 ч. на брифинг с медиите ще бъдат представени целите на събитието, а най-добре представилите се участници ще бъдат отличени.

Присъединете се към нас!

Станете посланици за конкретни действия в помощ на Земята!

Посланията ще бъдат подредени в символична пътека, която всеки гражданин е необходимо да следва за по-доброто бъдеще на нашата планета.


РИОСВ – Велико Търново работи за намаляване емисиите на парникови газове чрез конкретни действия, използвайки и възможностите на проекта.  „Ние можем да разширим партньорството за по-добър мониторинг и управление на природните и антропогенни рискове в трансграничния регион на река Дунав“ – казва директорът на екоинспекцията, г-н Елин Андреев. Екипът на регионалната институция работи в близко партньорство с български и румънски организации, институции и училища, за да се помогне на двете съседни страни да се насочат към нисковъглеродна икономика и да се справят с техногенните и географски рискове. 

Информационният ден е посветен на Световния ден за борба с климатичните промени – 15 май. Той е обявен от министрите на страните членки на Рамковата конвенция на Обединените нации по изменение на климата, подписана на 5 юни 1992 г. в Рио де Жанейро, Бразилия. Основната му цел е да се координират действията на редица страни по цял свят за намаляване тенденцията към глобално затопляне – един от основните проблеми пред човечеството днес.

Стратегията на Европейския съюз 2020 за интелигентно, устойчиво и благоприятно приобщаване поставя амбициозни цели, които трябва да бъдат постигнати до 2020 г., свързани с Климатичните промени и устойчивата енергия: намаляване на емисиите на газовете с парников ефект  с 20 % (или дори 30 %, ако съществуват благоприятни условия) в сравнение с тези (от) 1990 год.; повишаване с 20 %  на енергията от възобновяеми източници, повишаване с 20 %  на енергийната ефективност.

Работа при нас
Language:
  • Български
  • English
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Екологично образование
Национална кампания