1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

В изпълнение на планираните дейности по проект „Устройство и управление на резерват „Бяла крава” и поддържани резервати „Хайдушки чукар” и „Савчов чаир DIR-5113325-9-105, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.“, РИОСВ – Велико Търново стартира изграждането на посетителска инфраструктура в трите резервата.

Предстои изработване и поставяне на 12 информационни табла и 2 предупредителни табели, и маркиране границите на трите резервата.

В периода август – октомври 2013 г., със съдействието на Туристическо дружество „Трапезица-1902“, гр. Велико Търново ще бъдат изработени и поставени 12 информационни табла на границите на резерватите и в близките селища. Таблата съдържат информация за резерватите, забранените дейности в тях и карти на защитените територии. РИОСВ изпрати писма до кметовете и кметските наместници на селата Войнежа, Костел и Буйновци за съдействие за определяне на място в централната част на селото за поставяне на едно информационно табло. Екип на инспекцията определи точните места на останалите табла, които ще бъдат поставени на границите на резерватите.

Две предупредителни табели ще бъдат монтирани в близост до резерват „Хайдушки чукар“ по билния маршрут хижа „Горски дом“ – хижа „Чумерна“, като част от националния маршрут Ком – Емине. Те ще предупреждават за наличието на резерват и за съществуващите забрани съгласно Закона за защитените територии.

В същия период предстои маркиране на границите на трите резервата с помощта на „Ландинвест“ ЕООД, гр. Велико Търново – фирма, специализирана в областта на геодезията и кадастъра.  Посетителскатата пътека в поддържан резерват „Савчов чаир”, която е определена със заповед на министъра на околната среда и водите, също ще бъде маркирана в рамките на проекта.

За контакти: Милка Асенова, тел: 062/ 62 03 58, asenovam@riosvt.org

Работа при нас
Language:
  • Български
  • English
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Екологично образование
Национална кампания