1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

По повод Mеждународия ден на река Дунав – 29 юни, призоваващ към опазване на околната среда и водите, РИОСВ – Велико Търново организира брифинг по проект „Съвместен мониторинг на риска при извънредни ситуации в трансграничния регион на река Дунав” (RISK), MIS ETC Code 166, финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007 – 2013 г.

Брифингът ще се проведе на 29 юни 2013 г. от 11:00 ч. в „Ловна хижа“, гр. Свищов.

Инж. Елена Григорова – директор на РИОСВ – Велико Търново ще запознае участниците със състоянието и опазването на водите в българския участък на реката. Инж. Надежда Петкова – гл. експерт в инспекцията ще представи видовете  дунавски есетри.

В рамките на проекта е изготвен тематичен плакат с послание Да намалим риска за дунавските есетри в България и Румъния!“, който ще бъде разпространен сред широката общественост.

На участниците в събитието ще бъде предоставена информация за постигнатия напредък в изпълнението на проекта „RISK“, който е стратегически за българо-румънския трансграничен регион, както и рекламни и промоционални материали посветени на Международния ден на река Дунав и опазването на околната среда.

Работа при нас
Language:
  • Български
  • English
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Екологично образование
Национална кампания