1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

През 2016 г. в РИОСВ-Велико Търново са постъпили общо 97 жалби и сигнали за замърсявания на компонентите на околната среда, като по 88 от тях са извършени проверки, а останалите 9 са препратени за решаване по компетентност на други институции.

Общият брой на постъпилите жалби е 22. От тях 7 са основателни, 11 са неоснователни, а 4 са препратени за решаване по компетентност от други институции.

За същия период са постъпили 75 сигнала, от които 50 са основателни, 20 са неоснователни и 5 сигнала са препратени за решаване по компетентност на други институции.

Отчита се съществено намаляване на сигналите, свързани с образуването на нерегламентирани сметища за битови и строителни отпадъци – около 10 % за 2016 г. спрямо 34 % през 2015 г. Запазва се тенденцията на сигналите за защитени видове животни в безпомощно състояние (11 бр.) в сравнение с предходната година (10 бр.), особено през късния летен сезон.

За три обекта в общините Горна Оряховица и Дряново се наблюдава повторяемост на сигналите относно дейността им. В резултат на извършени проверки на тези обекти са наложени имуществени санкции и са дадени предписания за привеждането им в съответствие с нормативните изисквания. Тези обекти са предвидени за проверка през 2017 г.

Language:
  • Български
  • English
Работа при нас
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015