1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

РИОСВ – Велико Търново получи две награди за работата си с обществеността през 2021 г. Дейностите са свързани с технологични решения за открито управление и административно обслужване и за повишаване познанията на младите хора за околната среда и формиране на съзнателно и отговорно отношение към опазването на природата.

Грамота за представена добра практика „Електронната контактна форма – устойчив и независим модел на гражданско участие“ е присъдена от Института по публична администрация на специална церемония на 14.01.2021 г. Практиката представя електронната контактна форма на сайта на РИОСВ – Велико Търново като допълнителна форма на взаимодействие между гражданите и администрацията за предоставяне на услуги, консултации, информация. Тя допринася за информираност на обществеността и ангажира хората да използват нормативно закрепеното им право на достъп до информация за околната среда, при спазване на принципите на прозрачност, откритост, партньорство и диалог.

Отличителен знак „Аз гарантирам щастливо детство“ в категория „Значимо партньорство“ присъди на регионалната инспекция Държавна агенция за закрила на детето. Знакът се връчва за организирането и провеждането на национален конкурс за рисунка с история на тема „Зелено бъдеще за Европа“ за ученици и студенти, реализиран от три партньора: РИОСВ – Велико Търново, Европейски информационен център – Велико Търново и Катедра „География“ на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ по повод Деня на Земята – 22 април 2021 г. Инициативата допринася за постигане на целите на гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование, добавя стойност в ежедневието на учениците като активни граждани и променя моделът на поведение, дава възможност за изразяване на мнение, отношение и позиция, осигурява видимост на ползите от подобни дейности.

Работа при нас
Language:
  • Български
  • English
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Екологично образование
Национална кампания