1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

reach2018
face to people

Задължението е към всички лица, които внасят, изнасят, пускат на пазара, рециклират, регенерират, унищожават, извличат и използват озоноразрушаващи вещества (ОРВ) и флуорирани парникови газове (ФПГ), както и лицата, които експлоатират хладилно, климатично и термопомпено оборудване, и оборудване съдържащо разтворители на базата на такива вещества.

Годишните отчети и информацията следва да бъдат попълнени и изпратени на хартиен и електронен вариант ( CD или електронна поща – dikovav@riosvt.org ) в РИОСВ – Велико Търново до 15 февруари 2016 година.

Операторите на инсталации, които съдържат озоноразрушаващи вещества (ОРВ) и флуорирани парникови газове (ФПГ) могат да използват Приложение № 6, общо за:

1. Регламент (ЕО) № 517/2014 за флуорсъдържащите парникови газове;
2. Регламент (ЕО) № 1005/2009 относно вещества, които нарушават озоновия слой.

Следва да бъдат включени всички инсталации съдържащи съответните вещества и смеси, като информацията се отнася за всяка една инсталация по отделно.
Изтегли образец на Приложение №6

Преработвателите на озонразрушаващи вещества (ОРВ) и флуорирани парникови газове (ФПГ) представят годишен отчет съгласно Приложение № 5, общо за:

1. Регламент (ЕО) № 517/2014 за флуорсъдържащите парникови газове;
2. Регламент (ЕО) № 1005/2009 относно вещества, които нарушават озоновия слой.
Следва да бъдат включени всички вещества и смеси.
Изтегли образец на Приложение №5

Ползвателите на озоноразрушаващи вещества (ОРВ) и флуорирани парникови газове (ФПГ) представят годишен отчет съгласно Приложение № 4, общо за:
1. Регламент (ЕО) № 517/2014 за флуорсъдържащите парникови газове;
2. Регламент (ЕО) № 1005/2009 относно вещества, които нарушават озоновия слой.
Следва да бъдат включени всички вещества и смеси.
Изтегли образец на Приложение №4

Представената информация е необходима за изготвянето на националната инвентаризация на емисиите на парникови газове за 2015г.

Работа при нас
Language:
  • Български
  • English
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Екологично образование
Национална кампания