1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

reach2018
face to people

Във връзка със събирането на данни от 2015 год.  за информационната система съгласно чл.10 от НАРЕДБА за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти (ДВ, бр. 20 от 06.03.2007 г.) е необходимо всички:

  • Производители на продукти, посочени в Приложение №2 от Наредбата;
  • Вносители на продукти, посочени в Приложение №2 от Наредбата;
  • Лица, които извършват търговия на едро с продукти, посочени в Приложение №2 от Наредбата;
  • Лица, които извършват търговия на дребно с продукти посочени в Приложение №2 от Наредбата;
  • Оператори, извършващи нанасяне на покритие върху моторни превозни средства (МПС) от отделните категории, съгласно Закона за движението по пътищата или на части от тях в рамките на извършвания ремонт, консервация или декориране на превозното средство извън инсталациите на производителя (дейност отпаднала от обхвата на Наредба №7);
  • Оператори (собственици на строителни фирми, мебелни фирми и др.), които използват продукти, посочени в Приложение №1 от Наредбата и не посочени в предходните точки;
  • Лица, които пускат на пазара продукти на територията на Република България за пръв път – производители, вносители, упълномощен представител, дистрибутор и др.(задължени съгласно чл.3 ал.2 от Наредбата);

да попълнят приложената форма.

Форма за предоставяне на информация съгласно Приложение 3 към чл.3, ал.2 от Наредбата

Формата следва да бъде попълнена и изпратена на хартиен и електронен вариант ( CD или електронна поща – dikovav@riosvt.org ) в РИОСВ – Велико Търново до 31 март 2016 година.

Работа при нас
Language:
  • Български
  • English
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Екологично образование
Национална кампания