1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

reach2018
face to people

Информационни брошури за прилагане изискванията на наредба за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) № 842/2006 относно някои флуорирани парникови газове

1. Информация за технически персонал и предприятия, работещи със системи, съдържащи флуорирани парникови газове – стационарни пожарозащитни системи ипожарогасители – брошура 1

2. Информация за оператори на оборудване с флуорирани парникови газове стационарни пожарозащитни системи и пожарогасители – брошура 2

3. Информация за оператори и технически персонал, работещи с оборудване, съдържащо флуорирани парникови газове – високоволтовакомутационна апаратура – брошура 3

4. Информация за тези, които произвеждат, внасят, изнасят или използват флуорирани парникови газове и пускат на пазара в ес оборудване с такива газове – брошура 4

5. Информация за технически персонал и предприятия, работещи с оборудване, съдържащофлуорирани парникови газове стационарно охлаждащо, климатично и термопомпено оборудване – брошура 5

6. Информация за оператори на оборудване с флуорирани парникови газове стационарно хладилно,климатично и термопомпено оборудване – брошура 6

7. Информация за оператори и технически персонал,работещи с оборудване, съдържащо флуорирани парникови газове оборудване, работещо с разтворители, съдържащи флуорирани парникови газове – брошура 7

Работа при нас
Language:
  • Български
  • English
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Екологично образование
Национална кампания