1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

reach2018

ВАЖНО!!!
За информация преди 2013 година, която не може да откриете тук, посетете старата версия на сайта ни, на адрес: www.old.riosvt.org

РИОСВ – Велико Търново организира работна среща, на която са поканени еколозите на 14-те общини в териториалния обхват на инспекцията и операторите на трите регионални депа Велико Търново, Габрово и Севлиево. Поводът е представяне на акцентите в информационната кампания за Световния ден на околната среда – 5 юни с посланието „Свързване на хората с природата“.  Ще бъдат  представени и нови моменти в екологичното законодателство и съвместната работа по неговото прилагане. Ще бъдат обсъдени задълженията на общините, свързани с управлението на отпадъците, отчетността и процедурите по оценка на въздействието върху околната среда, екологична оценка и оценка за съвместимост.

Работната среща ще се проведе на 1 юни от 10,30 ч. в Информационния център на инспекцията.

Третокласници от ОУ „Бачо Киро“ избраха информационния център на РИОСВ- Велико Търново за да проведат последния урок за учебната година. „Правила за поведение в природата“ бе темата, представена от експерт на инспекцията. Децата научиха за видовото разнообразие в региона, особеностите на поведението ни в природата и мерките за сигурност, както и съвети за нейното опазване. С образователните пакети на ДНП „Централен Балкан“ направиха „разходка в планината“ и затвърдиха знанията си за групирането на растенията и животните, техните местообитания, хранителната верига в която участват, лечебните растения и гъби.

Децата разгледаха с интерес Червената книга на България и изложбата от предмети, изработени от различни материали. Урокът завърши с призив да излезем сред природата, да оценим нейната красота и важност и да защитим нашата планета Земя.

„Биологично разнообразие и устойчив туризъм“ е мотото, което събра учители от детски градини и училища от Великотърновска област, представители на Дирекцията на Национален парк „Централен Балкан“ – Габрово и РИОСВ – Велико Търново. Съвместната проява беше посветена на днешния Международен ден на биологичното разнообразие – 22 май.

РИОСВ-Велико Търново продължава да търси, създава и разпространява материали, които са полезни за образованието и възпитанието на децата – бъдещи радетели за чиста околна среда в България, каза в обръщението си към участниците Елена Стефанова – директор на екоинспекцията. Директорът на Парка Генчо Илиев подчерта, че Национален парк „Централен Балкан“ е добър избор за представяне на темата „Биологично разнообразие и устойчив туризъм“, тъй като е подходящ пример за запазена дива природа, привличаща хиляди посетители. Преди да открие официално гостуващата в информационния център изложба, той припомни, че колекцията „КарикаТУРИСТИ“ е създадена от Парковата дирекция с цел да фокусира вниманието върху отношението на днешния човек към природата.

Присъстващите с интерес научиха повече за биологичното разнообразие на защитената територия и създадените продукти в подкрепа на природозащитното образование. Генчо Илиев подари на учебните заведения образователни комплекти от помагалата „Разходка в дивата планина“ и „Оазис на дивия свят“.

Има още

Експерти на РИОСВ-Велико Търново провериха изпълнението на предписанията до кметовете на общини от Великотърновска и Габровска област за почистване на отпадъци от речните корита и прилежащите им територии. Извършени са 24 проверки на реки и дерета в 41 населени места в обхвата на РИОСВ.

Проверени са участъци от поречията на реките Росица, Пещерска, Елия, Янтра, Белица, Джулюнска, Лефеджа, Златаришка, Каменица, Стара река, Еленска, Бързица, Мийковска, Тревненска, Станчев Ханска, Дряновска, Лопушница, Видима и Боазка и прилежащите им земи.

Проверките установиха, че предписанията са изпълнени в срок. Общинските администрации са предприели мерки и са почистили 21 участъка.

Има още

“Биологично разнообразие и устойчив туризъм” е мотото, под което ще се проведат инициативите на РИОСВ – Велико Търново и Дирекцията на Национален парк „Централен Балкан“, посветени на Международния ден на биологичното разнообразие – 22 май.

На 18 май от 14 ч. в  Информационния център на регионалната инспекция ще бъде открита изложбата КарикаТУРИСТИ“. Експозицията включва 41 карикатури  на автори от България, Украйна, Русия, Китай, Германия, Сърбия, Чехия, Литва, Иран, Бразилия, Италия и Куба. Предоставена е от дирекцията на парка и Дома на хумора и сатирата в Габрово.

След откриването на изложбата ще се проведе среща с учители от детски градини и училища от област Велико Търново за представяне на биоразнообразието в Национален парк „Централен Балкан“ и управленската политика на Дирекцията в подкрепа на природозащитното образование. Ще се акцентира на образователните помагала „Разходка в дивата планина“ и „Оазис на дивия свят“.

Има още

Работа при нас

Language

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015

Екологично образование

Национална кампания