1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

reach2018

ВАЖНО!!!
За информация преди 2013 година, която не може да откриете тук, посетете старата версия на сайта ни, на адрес: www.old.riosvt.org

Във връзка със събирането на данни от 2015 год.  за информационната система съгласно чл.10 от НАРЕДБА за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти (ДВ, бр. 20 от 06.03.2007 г.) е необходимо всички:

  • Производители на продукти, посочени в Приложение №2 от Наредбата;
  • Вносители на продукти, посочени в Приложение №2 от Наредбата;
  • Лица, които извършват търговия на едро с продукти, посочени в Приложение №2 от Наредбата;
  • Лица, които извършват търговия на дребно с продукти посочени в Приложение №2 от Наредбата;
  • Оператори, извършващи нанасяне на покритие върху моторни превозни средства (МПС) от отделните категории, съгласно Закона за движението по пътищата или на части от тях в рамките на извършвания ремонт, консервация или декориране на превозното средство извън инсталациите на производителя (дейност отпаднала от обхвата на Наредба №7);
  • Оператори (собственици на строителни фирми, мебелни фирми и др.), които използват продукти, посочени в Приложение №1 от Наредбата и не посочени в предходните точки;
  • Лица, които пускат на пазара продукти на територията на Република България за пръв път – производители, вносители, упълномощен представител, дистрибутор и др.(задължени съгласно чл.3 ал.2 от Наредбата);

да попълнят приложената форма.

Форма за предоставяне на информация съгласно Приложение 3 към чл.3, ал.2 от Наредбата

Формата следва да бъде попълнена и изпратена на хартиен и електронен вариант ( CD или електронна поща – dikovav@riosvt.org ) в РИОСВ – Велико Търново до 31 март 2016 година.

Работа при нас
Language
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Екологично образование
Национална кампания