1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

reach2018

ВАЖНО!!!
За информация преди 2013 година, която не може да откриете тук, посетете старата версия на сайта ни, на адрес: www.old.riosvt.org

  • Решения за извършване на оценка на степента на въздействие за 2017 г. (на основание чл. 20, ал. 1 от Наредбата за ОС)
  • Решения по оценка за съвместимост за 2017 г. (на основание чл. 28, ал. 1 от Наредбата за ОС)

Решение №ВТ-01-ОС/2017 г. за ИП “Създаване на овощна градина (трайно насаждение) в ПИ №094225 в землището на гр. Плачковци, общ. Трявна”, защитени зони BG0000399 Българка (публ. 30.01.2017 г.)

Работа при нас

Language

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015

Екологично образование

Национална кампания